Biuletyn Informacji Publicznej
Suski Ośrodek Kultury

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Informacja PDF - do pobrania 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego SUSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego SOK w Suszu; 14-240 Susz, ul. Józefa Wybickiego 10

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wynikach konkursu na dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury 

informacja- do pobrania 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego SUSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

informacja - skan 

informacja - pdf

W załącznikach poniżej znajdują się treści:

  • Ogłoszenie o konkursie z dnia 06 maja 2020 - na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • Oświadczenie RODO

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie z dnia 06 maja 2020 - na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury (PDF)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego SOK w Suszu; 14-240 Susz, ul. Józefa Wybickiego 10

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zapraszamy osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) do zapoznania się z instrukcją korzystania z jego zasobów i funkcjonalności.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci internet.

Zagadnienia formalno-prawne

Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.:

  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330)

  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)

  • Spełnia także minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej

Treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości. Każda informacja publiczna została szczegółowo oznaczona w metryce komunikatu oraz historii zmian strony, poprzez pola:

  • Informacja wytworzona przez - została podana w informacji tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji wraz z datą i czasem wykonania tej operacji,

  • Informacja wprowadzona do BIP przez – została podana w informacji tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej wraz z datą i czasem wykonania tej operacji.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia: Nagłówek BIP, Menu przedmiotowe, Pole prezentacji treści oraz Stopka BIP.

Nagłówek BIP to górna część BIP. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Składa się z paska ułatwiające korzystanie z BIP osobom słabowidzącym i słabosłyszącym. Zawiera okno wyszukiwarki, nazwę podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP i udostępniającego informację, herb (jeżeli podmiot prowadzący BIP posiada) oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej. Zarówno herb jak również logo BIP są likami.

Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu oraz w górnej części ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie.

Menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych. Menu składa się ze stron głównych oraz podstron dostępnych w menu z lewej strony ale i również z menu nawigacyjnego dostępnego w górnej części strony BIP. Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w BIP, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe i przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami.

Pole prezentacji treści to największa część BIP, znajdująca się w środkowej części ekranu. Służy do prezentacji opublikowanych treści (informacji publicznych).

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.

Stopka BIP to dolna część Biuletynu. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Jej zawartość związana jest przede wszystkim z redakcją BIP, zawiera przekierowanie do strony głównego BIP (www.bip.gov.pl)

Korwek Paulina 

tel. 691810373, 

paauliska@wp.pl

tel./fax. 552786116

 

 
1 do 10 z 25